Documentation

Sindèmia

Una sindèmia és quan dues o més malalties es combinen en una població i són afectades per les condicions socials, polítiques i econòmiques d'aquesta població. Això fa que les malalties siguin més greus i desiguals entre les persones.

Aquest concepte el va crear Merrill Singer als anys 90 quan va estudiar el VIH i va veure que era més comú en persones marginades socialment. El terme sindèmia ve de la unió de sinergia i epidèmia.

La idea de sindèmia és diferent de la idea tradicional que només es fixa en els aspectes biològics de les malalties i no en els factors socials i ambientals que les influeixen.

En aquest projecte explorarem els efectes de la interacció de la pandèmia de COVID-19 amb altres malalties que conviuen amb nosaltres per determinar els seus efectes a llarg en la població i en el sistema de salut.

section Scripts { }